empresa

missió

Ser l’empresa líder i innovadora en la prestació de serveis preventius i pal·liatius relatius a la gestió de risc i de crèdit financer i comercial, amb qualitat i en condicions competitives. A realitzar abans, durant i després dels negocis i compromisos econòmics contrets entre els nostres clients i tercers fins el seu total compliment.

visió

ser la primera opció en la solució a les necessitats empresarials de valoració de risc, gestió de crèdit, gestió de facturació i gestió de cobrament.